Základní povolání

Bojovník

Taran se ošíval ve vycpávané zbroji a širokými nozdrami, tak typickými pro krolly, vztekle vydechoval vzduch. Jednání se vlekla. Vladyka Volrad společně s elfem Arcuilem, jemuž dělal Taran pobočníka, se snažili přesvědčit obležené skřety, aby se jim vzdali. Na obou stranách byla znát únava a snaha jednání ukončit. Mezi vyslanci skřetů byla ale i trojice vychytralých goblinů, kteří se vykrucovali a chytračili. Zásob i šípů prý mají dost a pevnost neopustí bez boje. Začali dokonce drze pištět něco o "zárukách" a "nahrazení škod".

Taran cítil, jak se mu dělá rudo před očima. Nedalo se to zastavit. Náhle stál před skřetím poselstvem a jeho hlas otřásal plátnem velkého stanu.

"Vy ubožáci! Jaké škody byste mohli utrpět? Seberete se a potáhnete loupit na jinou ruinu. Chcete záruky?"

Rozzuřený kroll rozerval tkanici a přetáhl si prošívanici přes hlavu.

"Tohle vám zaručuju, když se nevzdáte!" ukázal prstem na svůj obnažený krk. Věděl, že křivá jizva od meče na hrdle působí děsivě.

"Myslíte si, že já, který jsem bojoval s obry, tady budu sedět a poslouchat vaše tlachy?" Taran zvýšil hlas a strhl si halenu. Rány od kyje obra, který jejich výpravu před několika dny přepadl, nebyly ještě dobře srostlé a rychlým pohybem se znovu otevřely a zalily krví. Kroll slyšel, jak za ním Arcuil něco říká, ale nedbal na to. Teď už řval z plných plic.

"Kdo jste, že požadujete nějaké záruky? Zlomili jste snad někdy vaz zmítajícímu se divočákovi holýma rukama, jako já?"

Taran se vysoukal ze suknice, aby jim předvedl jizvu od kančího klu. Než ho kdokoliv stihl zadržet, stál před nepřátelským poselstvem úplně nahý. Skřeti byli vyzbrojeni šavlemi a noži, jak si před jednáním vymínili. Zírali však vytřeštěně na krolla a neodvažovali se ani pohnout.

Když se vyjednavači zanedlouho rozcházeli, byla dohoda o kapitulaci uzavřena.

"Skvěle, bojovníku," přitočil se na odchodu k Taranovi vladyka Volrad s úsměvem na rtech. "Jen nevím, jestli ti tvůj pán odpustí, že jsi ho zastínil v diplomatickém umění."

Pokud vaší postavu zocelily bitky a rvačky, pak zvolte jako jedno z prvních povolání bojovníka. Postavíte se do čela družiny, která se bude utkávat s nepřátelským houfem, a budete svým hrdinstvím a zkušenostmi chránit ostatní, jestliže je na cestě zaskočí dravá zvěř či záludní skřeti. Vyznáte se už ve zbrojích a zbraních a bez dechu budete naslouchat legendám o slavných válečnících, protože jeho snem je stát se jedním z nich.

Svou cestu za slávou bude vás hrdina nejspíš začínat coby bezvýznamný přístavní rváč nebo odvedenec v královském vojsku. Může sloužit jako zbrojnoš či štítonoš u drobného šlechtice nebo jako panoš na dvoře urozeného pána. Mnoho postav s dovednostmi bojovníka se živí také jako členové městských hlídek nebo jako osobní strážci bohatých obchodníků, jiní pocházejí z divokých horských kmenů a jejich náčelnických družin.

Důvodů, proč se takový hrdina vydá na cesty za dobrodružstvím, může být mnoho. Horká půda pod nohama poté, co usmrtil soupeře v souboji. Smrt pána, jemuž sloužil, či rozprášení jeho vojska. Touha získat věhlas jako nepřekonatelný šermíř nebo přiučit se něčemu u slavných mistrů. A může jej hnát i rozhodnutí pomstít se za utrpěnou porážku či příkoří.

Dovednosti

Běžný boj zblízka (Tělo)

 • boj zblízka se zbraní i beze zbraně proti běžným protivníkům (zejména lidem a zvířatům), útoky, finty, obrany, kryty
 • využívání zbraní a zbrojí, rozbíjení věcí, dveří apod. zbraněmi, sekání lan, krytí se štítem před šípy
 • triky se zbraněmi (například vyhazování a chytání zbraně, rozsekávání šátků ve vzduchu, chytání hozených věnců na kopí)

Síla (Tělo)

 • hrubá síla, vyrážení dveří, zdvihání břemen, tlačení, tažení a držení silou

Bojovnické znalosti (Duše)

 • bájesloví, znalost legend o slavných bitvách, zbraních a válečnících
 • znalost výzbroje, odhad druhu, kvality, ceny a nemagických schopností zbraně či zbroje, povědomí o výrobních postupech
 • bojová taktika, schopnost orientace, manévrování a zaujetí výhodného postavení v bitce, příprava, provedení či odhalení léčky, držení formace

Sebedůvěra (Vliv)

 • chvástání, vychvalování svých činů a schopností, získávání úcty a obdivu lidí, oceňování a ostouzení, umění pochválit či pohanět cizí výzbroj či bojové schopnosti, zastrašování lidí, zlomení morálky, zahnání na útěk

Zvláštní schopnosti

Cit pro zbraň (Tělo, rychlá volba: Úroveň 1)

Ten chlap to s tesákem umí, a nemám na mysli jen porcování masa, jestli mi rozumíte.

Hráč si vybere jeden druh zbraně pro boj zblízka (např. "kopí" nebo "meč"). Postava má nadání (2 manévry) pro pěší i jízdní boj s tímto druhem zbraně proti jakémukoliv protivníkovi i pro jiné používání tohoto druhu zbraně.

Gladiátor (Tělo, rychlá volba: Úroveň 3)

Vybojoval už tolik duelů s lidmi i zvířaty, že přesně ví, jak se jim dostat na kobylku.

Postava je zběhlá (základní manévry zdarma) v Běžném boji zblízka.

Silák (Tělo)

Vyvrátí okované dveře z pantů a ani se při tom nezapotí.

Postava je zběhlá (základní manévry zdarma) v Síle.

Osobní strážce (Tělo, rychlá volba: Úroveň 4)

Svého zákazníka nebo přítele dostane živého a zdravého z jakéhokoliv nebezpečí.

Postava může tělesnými akcemi reagovat akcí z obra­ny nejen na akce vedené na sebe, jak je obvyklé, ale i na jakékoliv akce škodící jiné postavě nebo předmětu, které má v dosahu.

Kruhový sek (Tělo, rychlá volba: Úroveň 5)

Díky svému šermířskému umění dokáže naprášit celému oddílu.

Útočí-li postava v boji zblízka plošně nejvýše na sevřenou hrstku (tucet) cílů, může použít manévr rozsáhle zdarma.

Pádný úder (Tělo)

Ranou své zbraně prorazí i pevnou zbroj nebo rozdrtí přilbu.

Proti tělesným útokům postavy poskytují zbroje o 1 menší slevu na vyčerpání.

Hlava nehlava (Tělo)

V zápalu boje rozbije soupeři o hlavu takřka cokoliv.

Postava může při boji zblízka zničit nouzovou zbraň, kterou používá, a získat tak 1 Zdroj, jako by udělila Jizvu zbrani běžné kvality.

Rameno na rameno (Tělo)

Věrnému spolubojovníkovi dokáže pomoci v útoku i krýt záda.

Postava může v boji zblízka i mimo svou akci pomoci jiné postavě s její akcí (např. vykrýt ránu, pomoci se zvednout na nohy, zapřít), pokud se nachází dostatečné blízko, a poskytnout jí pro tuto akci svoje Tělo (na zaplacení aktivace, náročnosti, manévrů nebo vyčerpání).

Skald (Duše)

Zná příběhy o slavných hrdinech a bojovnících, velkých bitvách i prastarých artefaktech. A dokáže si z nich vzít poučení pro sebe.

Postava je zběhlá (základní manévry zdarma) v Bojovnických znalostech.

Skvělý taktik (Duše)

Jeho schopnost bleskově zhodnotit bojovou situaci a v okamžiku se jí přizpůsobit z něj činí obávaného protivníka.

Je-li postava přepadena, získává 1 Výhodu.

Postava může, po dostatečně předchozí přípravě bojového plánu, používat v bitce zdarma přístupy k iniciativě, dokud jdou věci podle plánu.

Šampión (Vliv, rychlá volba: Úroveň 2)

Jeho slova a chování dokážou zdrtit soupeře dřív, než začne samotný boj.

Postava je zběhlá (základní manévry zdarma) v Sebedůvěře.

Přečtení soupeře (Vliv)

Pozná, co může od svého protivníka čekat, a ví, jak toho využít, často ještě dřív, než se s ním střetne.

S touto obsahovou pravomocí může hráč stanovit, že budoucí soupeř jeho postavy má při boji zblízka určitou slabinu nebo nějakou oblíbenou taktiku, kterou ve střetu s jeho postavou využije. (Aktivace 1 Vliv)

Lovec

Pronásledovatelé jim byli v patách. Lesem se neslo štěkání psů a hrubé hlasy mužů. Štíhlá elfka se hnala vpřed jako chrt, až jí luk divoce poskakoval na rameni, ale trpaslík Skydde sípal a začínal zaostávat. Sívien se zastavila, a zatímco čekala na svého pomalejšího přítele, nasála nosem vzduch. Pomalu, rozvážně. Jako by vůbec nešlo o život.

"Tudy," ukázala, když ji Skydde doběhl. "Tím směrem je řeka."

Bez rozmýšlení proběhla hustým křoviskem a Skyd­de ji následoval. Pot mu stékal zpod přilby a štípal ho v očích jako ocet. Téměř do Sívien narazil, když se nečekaně zastavila.

Vyběhli na mlýnský dvůr. Před nimi stál vrčící vlkodav, který Skyddeho převyšoval o půl hlavy, a nebyl ani trochu uvázaný.

"Mlč a nehýbej se," řekla Sívien. Znělo to klidně. Jedině díky tónu toho hlasu se Skydde nevrhl rovnou zpátky do lesa. S hrůzou sledoval elfku, která roztáhla prázdné dlaně do stran, aby na ně pes viděl. Pak k němu pomalu vykročila. Zvířeti se zježila srst vzadu na krku a vrčení zesílilo. Sívien se zastavila. Chvíli se nedělo vůbec nic, jen zvenku bylo slyšet blížící se pronásledovatele. Vlkodav cenil zuby, Skydde se potil, korálky na elfčiných rukávech se pohupovaly.

Pak konečně bestie couvla a zvedla sklopené uši. Teprve tehdy Sívien promluvila. Nejprve měkkým elfským jazykem, jehož tóny hladily a vlnily se jako stuha ve větru. Pak zřetelně a důrazně vyslovila "lehni". Pes uposlechl příkazu a položil hlavu na přední běhy.

Když se od něj Sívien odvrátila, Skydde ji už držel za paži a vlekl ji k nízkému plůtku na druhém konci dvora. Za ním už byla jen otevřená hladina řeky. Elfka beze slova ukázala pod kořeny jedné z blízkých vrb. Tam, skrytí v rákosí, naslouchali zvukům od mlýna. Převládaly mezi nimi zděšené mužské výkřiky, kňučení psů a hluboký štěkot vlkodava.

"Z nejhoršího jsme venku," usmála se Sívien na Skyddeho.

"Koukám," pronesl tiše trpaslík, "že lovec jako ty si umí poradit i v roli kořisti."

Jestliže své postavě dáte při tvorbě několik úrovní lovce, pak byla nejspíš jejím domovem divočina. Ovládá stopařské umění a požene se dopředu vždy, když bude družina někoho pronásledovat. Umí se skrývat ve stínu stromů, zná lesní stezky a udrží směr tam, kde by jiní zabloudili. Ovládá lov a líčení pastí, takže její přátelé nebudou v přírodě hladovět. Zvířata si umí také ochočit a udělat z nich platné pomocníky. V neposlední řadě je skvělým střelcem, ať již vezme do ruky luk nebo kuši.

Nejspíš půjde o stopaře či zálesáka. Může se živit lovem a prodejem kožešin či výrobků z kostí zvířat. Nebo být v cizích službách, jako lovčí na tvrzi urozeného pána či jako lesník spravující oboru patřící městu. Někteří lovci se pohybují na hraně zákona, když provádějí tajnými stezkami pašeráky a lesní lupiče. Ale hrdina může začínat i jako obyčejný pocestný, který se o sebe umí postarat v divočině, nebo jako barbar z hraničních hvozdů či nedostupných hor.

Za dobrodružstvím se takový hrdinové často vydávají tehdy, když zvěř v jeho domovském hvozdu vymře nebo ji vyštvou pryč noví osadníci. Může mu také přestat platit jeho pán nebo mohou královští vojáci pochytat zbojníky, s nimiž se bratřil. Nebo třeba zatouží po toulkách a svobodě, kterou jako obecní pastýř nikdy nezakusil.

Dovednosti

Běžná střelba (Tělo)

 • používání střelných zbraní od krátkého luku až po kuši proti běžným protivníkům (zejména lidem a zvířatům), střelba na terč, zručnost ve střelbě

Cestování (Tělo)

 • pohyb v divočině - v pralese, v džungli, bažině, sněhu, brodění
 • pohyb ve vodě, plavání a potápění, řízení loděk a vorů, pádlování
 • vytrvalost, dlouhé pochody

Orientace v divočině (Duše)

 • znalost zákonitostí prostředí divočiny, odhad správného směru, vyhýbání se nebezpečným místům a jevům
 • ukrývání a odhalování osob a předmětů v divočině, tichý pohyb v divočině, stopování a matení stop
 • taktika boje z dálky v divočině, volba vhodného místa, vyčkávání a setrvání ve vybrané pozici

Tábornictví (Duše)

 • zálesáctví, táboření, práce s ohněm, stavba stanů a přístřešků, vaření
 • výroba primitivních nástrojů (například pochodní, šípů, pazourků a oštěpů, jednoduchého oblečení z kůže, kostěných šperků)
 • hledání potravy v divočině (například hledání vody, sběr hub, plodů, bylin, drobných živočichů a vajec)
 • výroba, líčení, nalézání a zneškodňování jednoduchých pastí (například smyčky, oka, padající stromy a kameny), odhad jejich vlastností a zamýšleného účinku, kladení návnad na zvířata, příprava tenat na ptáky, vrší na ryby

Lovecké znalosti (Duše)

 • zpracování zvířecí kořisti, braní zvířecích trofejí, znalost trhů s masem, kožešinami a trofejemi a jejich cen
 • znalost zvířat, rozeznávání nepřirozeného chování, odhad charakteristiky a hranic zvířat

Ovlivňování zvířat (Vliv)

 • odhad pocitů a úmyslů zvířat, ovlivňování jejich pocitů (od laskavosti až po přísnost), vyvolání pocitů (od klidu až po paniku), získání si důvěry
 • zastrašování zvířat, zlomení sebedůvěry, zahnání na útěk, získání respektu
 • vábení, napodobování hlasů zvířat, přilákání, přivolání zvířat v místě či okolí se vyskytujících
 • ochočení, krocení, cvičení zvířat k následování povelů,
 • velení zvířatům, ovládnutí ochočených zvířat prostřednictvím jednoduchých povelů, využívání zvířat ke stopování a jiným činnostem

Zvláštní schopnosti

Dobrá muška (Tělo, rychlá volba: Úroveň 1)

Se svou oblíbenou zbraní dokáže zasáhnout hned první ranou, jako by cíl jeho střelu přímo přitahoval.

Hráč si vybere jeden druh střelné zbraně (např. "luk"). Postava má nadání (2 manévry) pro střelbu tímto druhem zbraně na jakýkoliv cíl.

Ostrostřelec (Tělo, rychlá volba: Úroveň 3)

Před jeho střelami není úniku. Najde si svou kořist v jakémkoliv úkrytu a ví, jak šípem spolehlivě zmrzačit zvíře nebo člověka.

Postava je zběhlá (základní manévry zdarma) v Běžné střelbě.

Déšť střel (Tělo, rychlá volba: Úroveň 5)

První šíp ještě sviští vzduchem a zkušená ruka již zakládá na tětivu druhý.

Střílí-li postava plošně nejvýše na sevřenou hrstku (tucet) cílů a má při tom dostatek dobře přístupné munice (například šípy zabodané před sebou v zemi), může použít manévr rozsáhle zdarma.

Zálesák (Duše, rychlá volba: úroveň 4)

V divočině je jako doma, vždycky ví, kde najít něco k snědku, a pozná, kde je vhodné složit na noc hlavu.

Postava je zběhlá (základní manévry zdarma) v Tábornictví.

Průzkumník (Duše)

V přírodním terénu se pohybuje tiše jako duch, vždycky najde správnou cestu a jeho ostrému zraku nic neunikne.

Postava je zběhlá (základní manévry zdarma) v Orien­taci v divočině.

Průvodce (Duše)

Nejen že se v lese vyzná jako nikdo jiný, ale dokáže jím bezpečně provést i celou kupeckou karavanu.

Postava je zběhlá (základní manévry zdarma) v Cestování.

Postava může zdarma použít manévr rozsáhle při Cestování nebo Orientaci v divočině na společně putující družinu.

Lovčí (Duše)

Zvířata svého revíru zná jak nikdo jiný a úlovek dokáže zpracovat do posledního pírka.

Postava je zběhlá (základní manévry zdarma) v Loveckých znalostech.

Postava dokáže při odhadu zvířete určit i jeho zvláštní schopnosti. (Aktivace 1 Duše)

Něco z ničeho (Duše)

Nepotřebuje železa ani oka z drátů, k vytvoření smrtící léčky mu stačí dobře vybraný klacek a nůž.

Postava dokáže vyrobit základ jednoduché pasti z nouzových Surovin. (Aktivace 1 Duše)

Postava dokáže při výrobě posilovat libovolné pasti s pomocí nouzových Surovin. Za každou takto vloženou Surovinu zaplatí 1 Duši.

Jedno oko otevřené (Duše)

Je ostražitý a vnímá, co se kolem děje, i když odpočívá nebo spí.

Hráč může určit, že jeho postava dokáže během nekouzelného spánku reagovat na nebezpečí ohrožující ji nebo jiného člena družiny, jako by byla vzhůru. (Aktivace 1 Duše)

Krotitel (Vliv, rychlá volba: úroveň 2)

I to nejvzpurnější zvíře zjihne pod jeho přísným pohledem či výhružným zamručením.

Postava je zběhlá (základní manévry zdarma) v Ovliv­ňování zvířat.

Cvičitel (Vliv)

Dejte mu pár dní a naučí panáčkovat i krokodýla.

Hráč může popsat, proč zvířecí pomocník jeho hrdiny má obsah své charakteristiky rozšířen o jednu dovednost, nebo má o jednu zvláštní schopnost více, než je pro obdobné bytosti obvyklé.

Postava může s pomocí dovednosti Ovlivňování zvířat dočasně poskytnout stejné zlepšení zvířatům, která nejsou jejími pomocníky, po dobu, kdy následují její velení. Postava musí danou dovednost nebo zvláštní schopnost sama ovládat.

Zaříkávač koní (Vliv)

Při průchodu vesnicí na něj nezaštěká jediný pes, ale jeho kůň pokope kohokoli, kdo na něj bez dovolení sáhne.

S touto obsahovou pravomocí může hráč stanovit, jakou povahu či náladu má nějaké neočarované zvíře. (Aktivace 1 Vliv)

Kejklíř

Trpaslík Lokkar stál v okně a močil dolů na dvůr.

"Skvělý plán, Bazi," prohlásil. "Jenom jsem z toho čekání pod postelí málem praskl."

Mladý hobit Bazimír Baloun seděl na řečené posteli, před sebou rozloženy papíry, které vytáhl ze škvíry pod krbovou římsou.

"Byla to jediná možnost, pane Lokkare," řekl. "Víš sám, že jsme tenhle pokoj obrátili vzhůru nohama a úkryt s listinami jsme nenašli."

"Čím se ti vlastně podařilo přimět Verenu z Úhoště, aby ty dopisy šla vyjmout ze skrýše?"

"Měl jsi mě vidět, pane Lokkare," zakřenil se půlčík. "Navštívil jsem ji v bohatě vyšívaném kaftanu, pleť jsem měl zažloutlou a hlas se mi stařecky třásl. Ani ty bys mě nepoznal."

"Věřím," odtušil trpaslík. "Vzpomínám si, jak jsi ze mě kdysi vymámil dva haléře v převleku za žebráka."

"Nuže," navázal hobit potěšeně, "představil jsem se jako hlava plátenického cechu a naznačil jsem, že s naším urozeným panem Radmirem nevycházíme dobře. A že bychom štědře zaplatili za něco, co by nám umožnilo vyjednávat s ním z pozice síly."

"A to stačilo?"

"Samozřejmě, že ne. O tom, že by mi ta důvěrná psaní ukázala, nechtěla ani slyšet. Tak jsem začal mluvit, jako když medu ukrajuje, a říkal jsem samé věci, které by mě na jejím místě urazily. Že si vážím jejích čarodějných schopností, ale jen těžko mohu věřit tomu, že by nějaké zaklínadlo na přivolání větru dokázalo dostat do jejího držení tak přísně střežené dokumenty. A že vše, co o obsahu těch listin zatím prozradila, svědčí pouze o bohaté fantazii. Nakonec se zvedla a vztekle odkráčela sem do ložnice."

"Zbytek jsem viděl zpod postele na vlastní oči," doplnil ho trpaslík, zatímco si zavazoval poklopec. "Měli bychom zmizet, Bazi. Nicméně začínám tvůj úspěch chápat. Zřejmě sdílíš s tou čarodějnicí jisté povahové vlastnosti."

"Myslíš prohnanost, pane Lokkare?" zamrkal hobit spiklenecky.

"Ješitnost, kejklíři," odtušil trpaslík suše. "Měl jsem na mysli ješitnost."

Povolání kejklíře si mohou do začátku zvolit děti ulice, které dokážou zapadnout mezi chátru a vykroutit se z každého nebezpečí. Že přitom nejednají vždy úplně poctivě, je pochopitelné. Ovládají nejrůznější triky a kejkle, od vykrádání kapes a falešné hry přes převleky až po šplhání po zdech. Jako nikdo jiný se dokážou orientovat ve městě, získávat informace a nalézat ukryté předměty. A nezaváhají ani chvíli, je-li třeba vrhnout po nepříteli skrytý nůž nebo kámen.

Kejklířství ale není jen obyčejná pouliční zlodějina. Takový hrdina je skutečný umělec ve svém oboru. Může být hvězdou komediantské tlupy, jezdeckým akrobatem, lidovým vypravěčem či trubadúrem, stejně jako proslaveným kapsářem. Poctiví měšťané a rolníci mu sice často nadávají do taškářů, vandráků a komediantů, nazývají jej pobudou, chmatákem i povalečem, ale stejně se nakonec nechají okouzlit a zasmějí se jeho kouskům.

Kejklíř, který se živí jako komediant nebo minstrel, cestuje v zájmu své obživy od hradu k hradu a od města k městu tam, kde ještě neznají jeho příběhy a představení. Pokud byl usazen ve městě, může prchat do divočiny před spravedlností. Nebo před kumpány, které zradil, či před rozezlenými manželi žen, které svedl.

Dovednosti

Běžný vrh (Tělo)

 • vrhání malými předměty a zbraněmi (od nože až po oštěp) a metání kamenů prakem proti běžným protivníkům (zejména lidem a zvířatům), zručnost s vrhacími zbraněmi, vrh na terč, žonglování

Pohyblivost (Tělo)

 • akrobacie, běh, sprint, mrštnost, skoky a pády, úhyby, šplh a lezení, rovnováha, protahování se úzkými otvory, pohyb ve městě, jízda na koni či voze, držení se v sedle

Triky a kejkle (Duše)

 • triky s drobnými předměty, falešná hra
 • prošacování, ukrývání a odhalování věcí na těle nebo v oděvu, kapsářství
 • práce s provazy, spoutání, vykroucení se z pout, znalost uzlů, výroba provazových překážek, mostů, žebříků

Orientace ve městě (Duše)

 • znalost zákonitostí prostředí města, odhad správného směru, vyhýbání se nebezpečným místům a jevům
 • ukrývání či odhalování osobu nebo předmětů ve městě, nenápadnost, zmizení v davu, tichý pohyb ve městě, plížení, sledování
 • taktika boje z dálky ve městě, volba vhodného místa, vyčkávání a setrvání ve vybrané pozici

Charisma (Vliv)

 • svádění, vyvolávání soucitu či dojetí, radosti a smíchu, smutku, lásky či nenávisti u lidí
 • využívání lidské povahy, přilákání, přivolání lidí v místě či okolí se vyskytujících

Převleky a předstírání (Vliv)

 • ukrývání vlastní totožnosti, převleky, přestrojování se, líčení a masky, napodobování cizího hlasu a mimiky

Umění (Vliv)

 • hra na hudební nástroje, zpěv, přednes, tanec, herectví, verše, malování, sochařství, pobavení či citové pohnutí publika

Zvláštní schopnosti

Děsivá přesnost (Tělo, rychlá volba: Úroveň 1)

Pokud se jím vržená zbraň chvěje v trámu vedle vaší hlavy, buďte si jistí, že neminul. Bylo to varování.

Hráč si vybere jeden druh vrhací zbraně (např. "nůž" nebo "oštěp"). Postava má nadání (2 manévry) pro vrhání tímto druhem zbraně na jakýkoliv cíl.

Akrobat (Tělo, rychlá volba: Úroveň 2)

Je skvělý jezdec i běžec a má-li kam uskočit, přelézt nebo kudy se protáhnout, pronásledo­vatelé jen těžko dokážou udržet krok.

Postava je zběhlá (základní manévry zdarma) v Pohyblivosti.

Vrhač (Tělo, rychlá volba: Úroveň 3)

Zabíjel na dálku už tolikrát, že předvídá každý pohyb i úmysl své kořisti.

Postava je zběhlá (základní manévry zdarma) v Běžném vrhu.

Plášť (Tělo)

Oděv dobře zvolený k dané příležitosti může být zbraní. V jeho podání doslova.

Když postava bojuje, může jednou svou rukou používat pláště, ubrusy, závěsy, deky a podobně, jako by to byl štít.

Smršť dýk (Tělo, rychlá volba: Úroveň 4)

"A pak se roztrhlo nebe a začalo pršet kamení."

Vrhá-li postava plošně nejvýše na sevřenou hrstku (tucet) cílů a má při tom dostatek dobře přístupné munice (například vrhací nože v pouzdrech na předloktích nebo připravené kameny na zemi před sebou), může použít manévr rozsáhle zdarma.

Zloděj (Duše)

Vyhodit kotvičku na hradební zeď je pro něj stejně snadné jako odříznout něčí váček nebo vytáhnout eso z rukávu.

Postava je zběhlá (základní manévry zdarma) v Tricích a kejklích,

Špeh (Duše)

Přesně ví, kde je možné se ve městě či na vsi schovat a kde naopak hledat to, co mělo uniknout jeho zvědavému zraku.

Postava je zběhlá (základní manévry zdarma) v Orien­taci ve městě.

Talent (Vliv)

Když hrábne do strun, čas se zastaví a nejedno srdce pookřeje.

Hráč si vybere jeden druh hudebního nástroje nebo jiné umělecké pomůcky (např. "maska", "taneční úbor"). Postava má nadání (2 manévry) pro Umění s použitím tohoto druhu pomůcky.

Psí oči (Vliv)

Když chce, je ztělesněním nevinnosti a bezbrannosti, čehož umí řádně využít.

Postava je zběhlá (základní manévry zdarma) v Charismatu a Převlecích a předstírání.

Komediant (Vliv)

Když vystupuje, může mu za zády přecházet karavana velbloudů a nikdo si jí ani nevšimne.

Postava je zběhlá (základní manévry zdarma) v Umění.

Snaží-li se postava plošně získat pozornost okolí pomocí Umění, může použít manévr rozsáhle zdarma.

Změna tváře (Vliv, rychlá volba: Úroveň 5)

Nepotřebuje převleky ani líčidla. Prostě jen svraští obličej, rozcuchá si vlasy, shrbí se nebo napodobí záškuby šílence tak dovedně, že jej ani přátelé nepoznají.

Postava se s použitím Převleků a předstírání dokáže vydávat za někoho jiného (například za stařenu nebo žebráka), ačkoliv neměla dost času nebo prostředky k tomu, aby se nalíčila nebo použila převlek. Nemůže se však tímto způsobem vydávat za nějakou určitou existující osobu. (Aktivace 1 Vliv)

Skrytá kapsa (Tělo)

Nikdo neví, jak to dělá, ale nějakou tu drobnost je schopen pronést kamkoliv, i kdyby ho u vchodu šacovali.

S touto obsahovou pravomocí může hráč určit, že jeho postava má u sebe jeden malý předmět ze svého vybavení do velikosti dlaně, a to i poté, co byla prohledána. (Aktivace 1 Tělo)

Mastičkář

"Je to tvoje vina, že trpíš. Opakuji znovu, že bychom ti rádi pomohli, ale nedáváš nám možnost."

Vrcha se skláněl nad ležícím zajatcem a díval se mu upřeně do očí. Jeho kroužková košile skřípala, jak se nadechoval po rychlém běhu, a celý páchl potem, kůží a olejem. Kostivít dřepěl u zajatcovy zlomené nohy a sledoval mohutného zbrojnoše s úděsem. Věděl ale, že jeho úkolem není soudit Vrchovy činy."Zkusíme to ještě jednou," pronesl klečící ozbrojenec a otřel si zpocené čelo. "Kam vaši lidé odvlekli Mrzenovy děti?"

Zajatcův obličej byl jen němou maskou. Křížem krážem se přes něj táhly škrábance, k nimž přišel, když se pokoušel ztratit se svým pronásledovatelům v porostu planých růží za hradem.

Vrcha se odvrátil a pokynul Kostivítovi. Jeho výraz byl nesmlouvavý. Kostivít věděl, že zbrojnoš je věrný jako pes a miluje děti svého pána. Vrcha nesnesl představu, že by chlapci a oběma holčičkám někdo ublížil. Zajatcova zatvrzelost ho očividně přiváděla k zuřivosti.Kostivít zaváhal. Jenže věděl, že s každým dalším okamžikem jim uniká šance na záchranu dětí. A stejně jako Vrcha tušil, že psancům nejde o výkupné, ale o to, aby se rytíři Mrzenovi pomstili. Vzal proto opatrně zajatcovu zraněnou nohu do dlaní a jemně s ní pohnul. Muž vykřikl bolestí. Kostivít chtěl končetinu položit zpět, ale Vrcha odmítavě zavrtěl hlavou. Felčar sevřel ústa, ale poslechl. Tentokrát se rukou dotkl přímo otevřené rány a zakýval několika roztříštěnými kůstkami. Zajatý zavyl jako pes, když si spálí čumák o kamna. A kvílel pořád dál.

Kostivít zavřel oči. Do mysli se mu prodrala představa mistra Theodorika, jak promlouvá ke studentům a hledí při tom z okna učebny na řeku.

"Pamatujte si, že pokud někdy záměrně ublížíte člověku, poznám to na vás. Uvidím to ve vašich očích. Ucítím to z vašeho pachu. Jestliže se prohřešíte proti svému poslání, raději už za mnou nechoďte."

Ze vzpomínky ho vytrhl Vrchův hlas.

"Mastičkáři, co je s tebou? Spíš snad? Vyndej z moš­ny nějaký svůj dryák, co pomáhá od bolesti. Ten chlap chce mluvit."

S povoláním mastičkáře začínají hru postavy, které doposud pečovaly o blaho lidí kolem. Učili se léčit nemoci a ošetřovat zranění z boje, ale i připravovat a rozpoznávat jedy a oslabovat jejich účinky. Vyznají se v léčivých mastech a v případě potřeby namíchají stejně dobře uspávadlo jako posilující nápoj. A protože často hovořili s lidmi, dobře znají jejich bolesti i slabosti a vědí, jakou cenu jsou ochotní v těžkých chvílích zaplatit, jsou i skvělými vyjednavači.

Na osoby znalé mastičkářství narazíte nejčastěji ve městech, kde se živí jako ranhojiči nebo lazebníci. Jsou tu ale k vidění i dryáčníci, apatykáři a prodejci lektvarů, kteří své výrobky nabízejí v krámě či stánku na trzích. Šikovný mladý mastičkář může sloužit jako pomocník lékárníka nebo jako felčar na hradě u starého šlechtice, jenž trpí různými neduhy. Na venkově mají léčení obvykle na starosti bylinkáři a kořenářky, u přírodních společenství kmenoví mudrci či kněží. Mnozí z těchto léčitelů i jejich pacientů věří tomu, že síla uzdravovat nepochází jen z vědění, ale byla jim propůjčena vyšší mocí.

Tito léčitelé a ranhojiči někdy z donucení vyrážejí na cesty, protože prchají před nespokojenými pacienty, kteří jim kladou za vinu zhoršení svého stavu. Jindy zase shánějí vzácné ingredience do svých medicín nebo pátrají z pověření svého pána či kmene po neobvyklých léčebných postupech.

Dovednosti

Odolnost a výdrž (Tělo)

 • odolávání strastem, zimě, žáru, hladu, žízni, nemocem, otravám, popáleninám, poleptání, bolesti, alkoholu, jedům a omamným látkám

Ošetřování lidského těla (Duše)

 • nacházení příčin a projevů nemocí, postřehnutí známek působení jedů a omamných látek, ohledávání mrtvol
 • léčení lidského těla, zranění, nemocí a otrav, napravování kostí, oživovací zákroky, péče o nemocné, podávání mastí, znalost dávkování a vedlejších účinků
 • mučení, vypalování cejchů, udržování při životě či vědomí
 • lazebnictví, trhání zubů, stříhání a holení, tetování, braní lidských trofejí, sběr skalpů, uší apod., výroba paruk

Masti a běžné jedy (Duše)

 • mastičkářské znalosti, obecný odhad všech lekt­varů a jedů, odhad vlastností a účinků běžného jedu či masti podle zbarvení, čichem nebo chutí, zjišťování nebo maskování přítomnosti libolného jedu v jídle či nápoji
 • obecná znalost kovů a kamenů, bylinkářství, tělesných šťáv a částí těl, výroba mastí, léků, dlah a přípravků k otupení bolesti, pomáhajících s uzdravováním těla lidí a zvířat
 • výroba a podávání běžných jedů působících na lidi a zvířata
 • výroba a podávání běžných protijedů, látek potlačujících účinky otravy běžným jedem

Znalost lidí (Duše)

 • odhad vlastností a dovedností běžných lidí, znalost lidských druhů, ras, typů a povah, znalost chování, obecný odhad neobvyklých lidí

Vyjednávání s lidmi (Vliv)

 • vyjednávání s lidmi, odhad motivací a názorů, přesvědčování, argumentace, slovíčkaření, přímé ovlivňování názorů, křížové výslechy

Zvláštní schopnosti

Dryjáčník (Duše, rychlá volba: Úroveň 2)

Jedy, které vyrábí, porážejí protivníky spolehlivěji než ostrá dýka, uspávadla uspávají rychleji než rána do zátylku.

Postava je zběhlá (základní manévry zdarma) v Mas­tech a běžných jedech.

Ranhojič (Duše)

Kde běžný felčar dokáže tak nanejvýš pustit žilou pacientovi i jeho měšci, on zachraňuje životy.

Postava je zběhlá (základní manévry zdarma) v Ošetřování lidského těla.

Čtení v duši (Duše)

Vidí člověku až do žaludku a dokáže odhadnout jeho pravou povahu i schopnosti.

Postava je zběhlá (základní manévry zdarma) ve Znalosti lidí.

Postava dokáže společně s odhadem určitého člověka zároveň zjistit i jeho zvláštní schopnosti. (Aktivace 1 Duše)

Umění improvizace (Duše)

Zatímco jiní zkoušejí chybějící přísadu nějak nahradit, on si zkrátka upraví celý recept.

Postava dokáže vyrobit základ běžného jedu s použitím nouzových Surovin. (Aktivace 1 Duše)

Postava dokáže při výrobě posilovat libovolné jedy a protijedy s pomocí nouzových Surovin. Za kaž­dou takto vloženou Surovin zaplatí 1 Duši.

Neobvyklé jedy (Duše, rychlá volba: Úroveň 3)

Míchá jedy, jako by tvořil umělecké dílo – tu něco přidá, tam něco změní a výsledek je ohromující.

Postava dokáže vyrobit posílený rychlý jed, který se spustí okamžitě. (Aktivace 1 Surovina)

Postava také dokáže vyrobit posílený dvousložkový jed, který zůstane v těle oběti a spustí se teprve poté, co oběť pozře jiný pokrm či nápoj. Nespuštěný jed zůstane v těle velmi dlouho (Aktivace 1 Surovina)

Postava dokáže vyrobit posílený velmi dlouho působící jed. Musí přitom určit nějakou přirozenou činnost (pobyt na slunci, koupání ve studené vodě, dieta, ...), která účinky jedu potlačí. (Aktivace 3 Suroviny)

Vyjednavač (Vliv, rychlá volba: Úroveň 1)

Ví, co a kdy je třeba říci, aby se rozhovor ubíral tím správným směrem.

Postava je zběhlá (základní manévry zdarma) ve Vyjednávání s lidmi.

Působivý řečník (Vliv)

Když promluví, všichni u stolu ztichnou...

Jedná-li postava plošně nejvýše se sevřenou hrstkou (tuctem) cílů, může použít manévr rozsáhle zdarma.

Kluzký jako úhoř (Vliv)

"Pěkně jeden po druhém, pánové!"

Pokud postava v kole jedná s více protivníky, může jedenkrát za kolo zdarma použít manévr obrana.

Ostrý jazyk (Vliv, rychlá volba: Úroveň 4)

Umí se zastat svých přátel a jeho slova tnou hlouběji než meč.

Postava může akcemi spadajícími pod vliv reagovat pomocí akce z obrany nejen na akce vedené na sebe, jak je obvyklé, ale i na jakékoliv akce škodící jiné postavě, která se nachází v doslechu.

Moudrý rádce (Vliv)

Pouhá jeho přítomnost může jeho přátelům pomoci odolat nátlaku nebo přesvědčit o své pravdě odpůrce.

Postava může při jednání i mimo svou akci pomoci jiné postavě s její akcí (např. napovědět, povzbudit, odlákat pozornost), pokud se nachází v doslechu, a poskytnout jí pro tuto akci svůj Vliv (na zaplacení aktivace, náročnosti, manévrů nebo vyčerpání).

Hojivý dotek (Vliv)

Už pouhá jeho přítomnost u lůžka zraněného či nemocného dodává naději i víru v uzdravení.

Jizvy na Těle dokáže léčit, jako by síla magického okamžiku byla o 1 vyšší. (Aktivace 1 Duše)

Lazebník (Vliv)

Holení a stříhání vlasů jsou jen záminkou k tomu si poklábosit a vyměnit novinky.

S touto obsahovou pravomocí může hráč stanovit, že o určité postavě koluje mezi lidmi nějaká fáma nebo pomluva. (Aktivace 1 Vliv)

Zaříkávač

Obr spal. Ležel v trávě uprostřed lesního palouku a jeho nahé tělo porostlé chlupy se otřásalo, jak chraptivě vydechoval. Až k nim byl cítit pach syrového masa a opodál se povalovaly ohryzané skopové kosti.

Nejprve se k němu vydal Amras s dlouhou dýkou, ale stalo se přesně to, co předpovídal. Ačkoliv mu pod nohou nezapraskala ani větévka, obr se náhle posadil a začenichal. Pak už šlo všechno ráz na ráz.

Kostivít se vyřítil z křoví s mečem v rukou a snažil se přitáhnout na sebe obrovu pozornost. Jasen v téže chvíli vyškubl ze záňadří kus pláténka. V něm byla obrova srst - to jediné, co zůstalo sevřeno v železech, do kterých bestie v noci vběhla, když odnášela pryč ukradenou ovci. Jasen pak smísil tuhé chlupy s dřevěnými třískami, rozdrtil směs kamenem a promyl tekoucí vodou, zaklínaje se při tom živly, z nichž je složen svět. Pokud ale chomáč patřil ukradené ovci, mohl si u toho stejně dobře prozpěvovat ukolébavku.

Se zatajeným dechem teď vztáhl ruku před sebe, zašeptal zaklínadlo a pevně pláténko sevřel. Nestalo se nic. Obr se ohnal nohou po Kostivítovi, zaryčel a zvedl z trávy kyj. Jasen zvýšil hlas a ruku sevřel tak, že z váčku vycedil trochu vody. S úlevou sledoval, jak se stojící obr sípavě a marně pokouší nadechnout. To už k němu přiskočil Amras a pokusil se mu vrazit dýku do podkolenní jamky. Obluda ho však srazila na zem a rozkročila se nad ním.

Jasen divoce zamával rukou svírající pláténko nad hlavou a vykřikl: "Kéž se ti slabostí podlamují kolena a země se ti pod nohama chvěje!" Obr zmateně zavrávoral a Amras zpod něj vystartoval jako zajíc. Zaříkávač rozpřáhl ruce, zadeklamoval pokračování kletby a srazil pěsti k sobě. Mohutné tělo se otřáslo neviditelným nárazem a bestie zavyla bolestí. Obr se levou rukou chytil za hrudník, zatímco pravou se takřka poslepu rozháněl kolem sebe. Když k němu Amras přiskočil a jedním švihem mu přeťal šlachy pod koleny, Jasen ucítil slabost v břiše a o dvě nadechnutí později už se poroučel k zemi.

Když se probral, klečel u něho Amras a usmíval se.

"Vstávej, zaříkávači," pronesl, "zase jsi jednou přišel o to nejlepší."

Vydal-li se váš hrdina cestou magie nebo se zcela oddal víře, budeme mít nejspíše několik úrovní zaříkávače. Bude ovládat obory tajemna a nadpřirozena. Vyzná se v historii, ve starobylých jazycích a v legendách o zázračných místech a artefaktech. Vycítí nadpřirozené síly, když se s nimi setká, a bude vědět, jak hovořit s netvory, strašidly či nemrtvými tak, aby je nevydráždil a získal od nich, co potřebuje. Dokáže sesílat kletby a požehnání, črtat magické obrazce a symboly a využívat sílu rituálních předmětů, ať už půjde o kouzelnickou hůl nebo o přívěšek náboženského řádu.

Zpočátku půjde o pouhého zasvěcence nižšího stupně. Možná se bude jako čarodějnický učeň školit u svého mistra v ovládání čar a kouzel. Nebo bude jako novic pilně studovat v klášteře a každý den žádat svého boha, aby mu propůjčil sílu činit zázraky. Může ale jít též o venkovského hadače či kmenového věštce, stejně jako o potulnou kazatelku či žebravého mnicha.

Na dobrodružné výpravy se může nezkušený kouzelník či kněz vydávat proto, že jej nějakým dlouhodobým posláním pověří jeho mistr či řád. Může být ovšem také na útěku před následky nevydařeného zaklínadla nebo před hněvem svého duchovního vůdce. Někteří dobrodruzi hledají na cestách též víru, osvícení nebo nové přístupy k čarování.

Dovednosti

Učenost (Duše)

 • vzdělání, čtení a psaní, cizí jazyky, znalost starých jazyků a písem, cestovatelské znalosti, čtení map a místopis, historie a pověsti, pověry a přísloví, hádanky a hry

Znalost nadpřirozena (Duše)

 • okultní a náboženské vědomosti, orientace v různých náboženstvích a systémech magie, obecná znalost kouzelnických rituálů a prastarých jazyků, náboženských symbolů, obřadů a obětin, obecná znalost ochranných obrazců, rozpoznání nadpřirozena, nacházení magických zřídel a svatyní a míst výskytu nadpřirozených sil, obecná znalost nadpřirozených bytostí a odhad jejich síly, zkazky o jejich zvycích a chování
 • výroba rituálních předmětů (např. přívěšek náboženského řádu, kouzelnická hůl), vkládání magické síly do nich, lámání rituálních předmětů

Ošetřování lidské duše (Duše)

 • ošetřování duše lidí, rozeznávání duševních chorob, nacházení příčin nemocí, duševních útrap a odhalení známek šoku, zklidnění, dodání naděje, vytržení z letargie, léčba duševních chorob a ztráty duševních schopností, podávání odvarů

Vůle (Duše)

 • síla vůle, psychická odolnost, nezlomnost a nepoddajnost

Zaříkání (Vliv)

 • prokletí (vyvolá ochromení nebo jiné omezení), požehnání (zajistí posílení nebo jiné ulehčení) působící na lidi nebo zvířata
 • lámání prokletí a požehnání
 • zaklínání míst a věcí ochranným obrazcem pro Zaříkání (Znakem Oka), znalost a lámání ochranných obrazců pro Zaříkání

Vyjednávání s nadpřirozenem (Vliv)

 • přilákání rozumných nadpřirozených bytostí, přivolání bytosti v místě či okolí se vyskytující, přesvědčování rozumných nadpřirozených bytostí, argumentace a slovíčkaření, odhad motivací a úmyslů, přímé ovlivňování názorů, křížové výslechy, hovory vedené v hádankách či s posunutým významem

Zvláštní schopnosti

Knihomol (Duše)

Zná staré legendy, luští texty v téměř zapomenutých jazycích, rozpozná jakékoliv kouzlo a jeho znalosti ho neomylně přivádějí ke zřídlům čarovné moci.

Postava je zběhlá (základní manévry zdarma) v Učenosti a Znalosti nadpřirozena.

Síla osobnosti (Duše)

Jeho klid konejší a jeho moudrost zahání výčitky svědomí i noční můry.

Postava je zběhlá (základní manévry zdarma) v Ošet­řování lidské duše.

Jizvy na Duši dokáže léčit, jako by síla magického okamžiku byla o 1 vyšší. (Aktivace 1 Duše)

Bystrost (Duše, rychlá volba: úroveň 4)

Je pohotový a v pravou chvíli dokáže pomoci příteli radou či kouzlem.

Postava může duševními akcemi reagovat pomocí akce z obrany nejen na akce vedené na sebe, jak je obvyklé, ale i na jakékoliv akce škodící jiné postavě nebo předmětu, který se nachází v dohledu.

Dar tvoření (Duše, rychlá volba: 3 úroveň)

Kde jiní rozhazují zlatý prach a pálí vonné svíce, aby obnovili moc své hole či odznaku víry, on jen zašeptá prosbu a je vyslyšen.

Postava dokáže ukládat do svého rituálního předmětu i nouzové Suroviny, zdarma.

Postava dokáže vyrábět ochranné obrazce z nouzových Surovin. Za každou takto vloženou Surovinu zaplatí 1 Duši.

Zřící stráže (Duše)

I když je ze svého domu na míle daleko, jako by vám hleděl přes rameno.

Postava s tímto zvláštním smyslem dokáže při narušení libovolného svého ochranného obrazce vnímat (slyšet, vidět a cítit) jeho okolí, jako by se na místě sama nacházela.

Čarovné stráže (Duše)

Z prastarých knih vyčetl návody na ochranné rituály, jaké zná jen málokterý kouzelník.

Postava dokáže libovolný ochranný obrazec vyrobit jako posílený chytrý ochranný obrazec, který se neaktivuje, je-li splněná podmínka vyslovená při jeho výrobě – například pokud se předmětu dotkne určitá osoba nebo pokud někdo při vstupu do kruhu vyřkne stanovené heslo. (Aktivace 1 Surovina)

Postava také dokáže libovolný ochranný obrazec vyrobit jako posílený trvalý ochranný obrazec, který je spoutaný s místem či předmětem velmi dlouho. (Aktivace 3 Suroviny)

Pán symbolů (Duše)

Svou vůlí dokáže spoutat mnoho míst současně, a tak když překonáte jednoho jeho strážce, za rohem může číhat další, ještě mocnější.

Postava dokáže udržet spojení s více než jedním ochranným obrazcem. Každé již udržované spojení s ochranným obrazcem zvyšuje náročnost tvoření dalšího ochranného obrazce o 1.

Nikdy ale nemůže udržovat spojení s více než jedním trvalým ochranným obrazcem.

Divoký talent (Vliv, rychlá volba: Úroveň 1)

Síla jeho nadání je udivující. Lidé touží po jeho požehnání a obávají se jeho kleteb.

Postava je zběhlá (základní manévry zdarma) v Zaříkání.

Povolávač (Vliv, rychlá volba: úroveň 2)

S divoženkami a hejkaly si povídá, jako by byli odjakživa kamarádi.

Postava je zběhlá (základní manévry zdarma) ve Vyjednávání s nadpřirozenem.

Modlitby a uřknutí (Vliv, rychlá volba: Úroveň 5)

Umí zajistit přízeň nebes, ale také potrestat provinilce tak, že bude na kolenou prosit, aby z něj trest sňal.

Postava dokáže seslat posílené Zaříkání (požehnání nebo prokletí), které bude působit dlouho. (Aktivace 1 Vliv)

Postava také dokáže seslat posílené prokletí (nikoliv však požehnání), jehož účinky přetrvají velmi dlouho, musí však obsahovat splnitelnou podmínku, jejíž naplnění ji zlomí, například "dokud nepohostíš neznámého pocestného". (Aktivace 3 Vlivy)

Mystický kruh (Vliv)

Mocným obřadem či rituálem mohou zaříkávači spojit své síly a dosáhnout zázraku.

Postava může i mimo svou akci pomoci jiné postavě provádějící nějaký druh magie, připojí-li se k jejímu rituálu, a poskytnout jí pro tuto akci odpovídající Zdroje (na zaplacení aktivace, náročnosti, manévrů nebo vyčerpání).

Věže a chrámy (Vliv)

Ať se nachází kdekoliv, dokáže pro své přátele najít ochranu za zdmi kláštera nebo ve věži cechu čarodějů.

S touto obsahovou pravomocí může hráč stanovit, že určitá bytost je členem stejného okultního, náboženského či magického spolku jako jeho postava. (Aktivace 1 Vliv)