Inspirace pro dobrodružství

Zajímavé akce

Mnoho protivníků má výrazné síly a slabiny, ať už to je síla či hbitost, nebo naopak neduživost či neohrabanost (Tělo), všímavost či hluboké vědomosti, nebo naopak hloupost či slabá vůle (Duše), působivý zjev či dobrá pověst, nebo naopak nedostatek osobního kouzla či autority (Vliv). Podle toho budou volit své strategie proti vám, stejně jako vy se přizpůsobíte jim, a každý střet tak bude něčím jiný a zvláštní. V klasickém dobrodružném příběhu bude asi nejčastějším tělesným konfliktem boj, nejobvyklejším duševním střetem léčka či oklamání a nejběžnějším způsobem ovlivňování protivníka bude jednání.

Málokterý protivník ustoupí před prvním argumentem nebo padne pod první ranou. Proto v konfliktech bude běžným prvkem manévrování, snaha soupeře zahnat do kouta a zhoršit jeho situaci natolik, abyste ho přiměli se vzdát, utéct nebo abyste jej mohli zničit. Každé prostředí vám nabídne jiné možnosti, jak si v boji přilepšit, a co se v které situaci hodí, nejlépe poznáte vy sami.

V následujícím textu nicméně najdete řadu nápadů k akcím pro nejčastější typy střetů, kterými se můžete při vymýšlení těch vašich inspirovat. U jednotlivých akcí máte i uvedeno, jaké dovednosti taková akce odpovídá a jaké následky v pravidlech by ji mohla způsobit. Není-li to výslovně uvedeno, předpokládají tyto příklady lidské protivníky a běžné konflikty. Proto je berte jako orientační a při určování použitých dovedností ve vašem příběhu zohledněte také to, co již o dovednostech víte ze třetí části knihy.

Bojové finty

Abyste zdeptali soupeře

 • pohrdavě jej označte za zbabělce, nepřijme-li vaši výzvu na duel -- Sebedůvěra (bojovník) -- způsobit soupeři Jizvu na Vlivu
 • vyrazte válečný pokřik, dejte průchod zuřivosti a vzbuďte v nepříteli strach popisem, kterou část těla mu rozpáráte jako první -- Sebedůvěra (bojovník) -- zvýšit Ohrožení soupeři
 • vysvlečte se na začátku bitvy do půli těla, abyste dali protivníkovi najevo, že na něj zbroj nepotřebujete -- Sebedůvěra (bojovník) -- zvýšit Ohrožení soupeři
 • předvádějte protivníkovi svou hrozivou zbroj, plnou ostnů a s dračí lebkou namísto přilby - Sebedůvěra (bojovník) -- zvýšit Ohrožení soupeři
 • připomeňte mu jeho spojence, kteří už sešli vaší rukou -- Sebedůvěra (bojovník) -- zvýšit Ohrožení soupeři
 • jen tak mimochodem, jako demonstraci své síly, přerazte holou rukou dubový trám (který váš kolega alchymista předem důkladně naleptal) -- Převleky a předstírání (kejklíř) -- zvýšit Ohrožení soupeři

Abyste získali lepší pozici

 • postavte se tak, aby nepříteli svítilo slunce do očí - Bojovnické znalosti (bojovník) -- získat Výhodu sobě
 • zatlačte ho ke zdi nebo hrazení, kde mu zbude málo místa k boji -- Běžný boj zblízka (bojovník) -- zvýšit Ohrožení soupeři
 • natlačte ho zuřivým útokem do rohu, na stůl, ke skále či na okraj propasti -- Běžný boj zblízka (bojovník) -- zvýšit Ohrožení soupeři
 • skokem na stůl získejte vyvýšenou pozici -- Pohyblivost (kejklíř) -- snížit Ohrožení sobě
 • vmanévrujte ho během boje do řeky nebo do močálu - Běžný boj zblízka (bojovník) -- zvýšit Ohrožení soupeři
 • zhoupněte se na laně či lustru pryč z dosahu protivníků -- Pohyblivost (kejklíř) -- snížit Ohrožení sobě
 • odrazte se od balvanu či skály a skočte nestvůře na hřbet -- Pohyblivost (kejklíř) -- získat Výhodu sobě
 • převrácením stolu odřízněte nepříteli cestu k ústu­pu nebo pozdržte příchod posil -- Bojovnické znalosti (bojovník) -- zvýšit Ohrožení nepříteli nebo snížit Ohrožení sobě

Překvapivé údery

 • bleskovým výpadem z místa nebo odvetou z krytu probodněte soupeři stehno -- Běžný boj zblízka (bojovník) -- způsobit Jizvu na Těle soupeři
 • znenadání udeřte protivníka do helmy hruškou či záštitou meče nebo mu toporem tyčové zbraně srazte hledí, abyste mu ztížil orientaci -- Běžný boj zblízka (bojovník) -- zvýšit Ohrožení soupeři, cílení na Duši
 • odskočte do bezpečí právě ve chvíli, kdy se soupeř rozhodne boj ukončit rázným výpadem -- Pohyblivost (kejklíř) -- snížit Ohrožení sobě
 • kopněte ho kolenem, udeřte ho pěstí či loktem, narazte ho ramenem na zeď -- Běžný boj zblízka (bojovník) -- zvýšit Ohrožení soupeři

Můžete být záludní

 • proveďte klamný sek přes břicho a stočte ránu tak, aby zasáhla paži nad loktem -- Běžný boj zblízka (bojovník) -- způsobit Jizvu na Těle soupeři
 • předstírejte únavu a vyprovokujte tak protivníka ke zbrklému útoku a odkrytí se -- Převleky a předstírání (kejklíř) -- zvýšit Ohrožení soupeři
 • vystrčte svou zbraň proti soupeři a až ji zkusí srazit, uhněte s ní a bodněte jej hrotem do břicha -- Běžný boj zblízka (bojovník) -- způsobit Jizvu na Těle soupeři
 • zdvojte svůj útok, okamžitě po střetu zbraní pokračujte švihem za soupeřovu čepel na zápěstí, abyste ji vyrazili -- Běžný boj zblízka (bojovník) -- zvýšit Ohrožení soupeři
 • zuřivým šermováním na sebe poutejte nepřítelovu pozornost, zatímco ho váš druh obchází zezadu -- Bojovnické znalosti (bojovník) -- získat Výhodu pro spolubojovníka

Pro oslepení nepřítele

 • hoďte nebo kopněte mu písek do očí -- Běžný vrh (kejklíř) -- zvýšit Ohrožení soupeři, cílení na Duši
 • veďte úder tak, aby byl donucen zakrýt si štítem tvář -- Běžný boj zblízka (bojovník) -- zvýšit Ohrožení soupeři
 • hoďte mu přes hlavu plášť, ubrus či závěs -- Běžný vrh (kejklíř) -- zvýšit Ohrožení soupeři
 • oslňte ho lucernou, když bojujete v šeru -- Bojovnické znalosti (bojovník) -- zvýšit Ohrožení soupeři

Můžete také zkusit šermířské finty

 • zablokujte soupeřovu zbraň štítem, případně ji uvězněte dvojicí čepelí -- Běžný boj zblízka (bojovník) -- zvýšit Ohrožení soupeři
 • přišlápněte protivníkovu zbraň k zemi nohou -- Běžný boj zblízka (bojovník) -- zvýšit Ohrožení soupeři
 • omotejte mu zbraň vrženým provazem či pláštěm -- Běžný vrh (kejklíř) -- zvýšit Ohrožení soupeři
 • chyťte jeho zbraň rukou, a to klidně i za čepel, pořezané prsty za vítězství stojí -- Běžný boj zblízka (bojovník) -- zvýšit Ohrožení soupeři, náročná akce
 • srazte jeho útočící zbraň dolů nebo stranou tak, aby ztratil rovnováhu -- Běžný boj zblízka (bojovník) -- zvýšit Ohrožení soupeři
 • obraťte jeho vlastní hrot nebo letící čepel proti němu -- Běžný boj zblízka (bojovník) -- způsobit soupeři Jizvu na Těle

Odzbrojte protivníka

 • prudkým úderem mu zkuste přerazit ratiště jeho kopí -- Běžný boj zblízka (bojovník) -- způsobit Jizvu soupeřově zbrani
 • zaměstnejte jeho pozornost útokem, natlačte se na něj a vytrhněte mu zbraň volnou rukou za jílec či za topor -- Běžný boj zblízka (bojovník) -- zvýšit Ohrožení soupeři
 • přitiskněte jeho zbraň ke svému tělu a prudkým pootočením se do strany mu ji vytrhněte -- Běžný boj zblízka (bojovník) -- zvýšit Ohrožení soupeři

Můžete být zběsilí

 • jste-li zaklíněni, zařvěte protivníkovi do obličeje z bezprostřední blízkosti -- Sebedůvěra (bojovník) -- zvýšit Ohrožení soupeři
 • sérií zuřivých útoků ho obraťte na úprk -- Běžný boj zblízka (bojovník) -- zvýšit Ohrožení soupeři, vyřazení
 • zvedněte nepřítele do vzduchu a hoďte jím po jeho spolubojovnících -- Běžný boj zblízka (bojovník) -- zvýšit Ohrožení soupeřům, rozsáhlá akce

Zkuste protivníka poranit

 • zasažením ozbrojené ruky -- Běžný boj zblízka (bojovník) -- způsobit soupeři Jizvu na Těle, další boj touto rukou pro něj bude náročný
 • bodnutím do nakročené nohy a využitím jeho kulhání -- Běžný boj zblízka (bojovník) -- způsobit soupeři Jizvu na Těle, útěk či úskoky pro něj budou náročné
 • švihnutím přes čelo, kdy jej stékající krev za chvíli oslepí -- Běžný boj zblízka (bojovník) -- zvýšit Ohrožení soupeři, cílení na Duši
 • seknutím jej přes břicho či hruď a pak mu připomeňte bolest, aby podlehl panice a utekl -- Sebedůvěra (bojovník) -- zvýšit Ohrožení soupeři, vyřazení

Můžete protivníka shodit

 • podrazte mu nohy nebo ho nadzvedněte za koleno a smýkněte s ním -- Běžný boj zblízka (bojovník) -- zvýšit Ohrožení soupeři
 • přehoďte ho přes bok či přes záda a na zemi jej zalehněte -- Běžný boj zblízka (bojovník) -- zvýšit Ohrožení soupeři
 • narazte do něj s rozběhem, opřete se do něj plnou vahou -- Síla (bojovník) -- zvýšit Ohrožení soupeři
 • využijte jeho prudkého útoku s rozběhem a na poslední chvíli uhněte, aby ztratil rovnováhu -- Pohyblivost (kejklíř) -- zvýšit Ohrožení soupeři

Zákeřně

 • přibližte se k bojujícímu nepříteli zezadu, abyste mu mohli později přetnout šlachy -- Orientace v divočině (lovec) nebo Orientace ve městě (kejklíř) -- zvýšit Ohrožení soupeři
 • vrazte prsty protivníkovi do očí nebo udeřte pěstí do ohryzku -- Běžný boj zblízka (bojovník) -- způsobit soupeři Jizvu na Těle
 • škrťte, škrábejte, kousejte a škubejte za vlasy -- Běžný boj zblízka (bojovník) -- zvýšit Ohrožení soupeři
 • využijte živého štítu nebo rukojmí, aby se neodvážili vás zasáhnout -- Bojovnické znalosti (bojovník) nebo Běžný boj zblízka (bojovník) -- snížit Ohrožení sobě

Střelecké finty

Jste-li pod palbou

 • uhýbejte jeho střelám s okatou nedbalostí a s kaž­dou kličkou se přibližujte -- Pohyblivost (kejklíř) -- získat Výhodu
 • nastavte šípům štít nebo je nechte sklouznout po plátech těžkého brnění -- Běžný boj zblízka (bojovník) -- bez následku v pravidlech
 • vyhněte se vrženému noži či oštěpu a pak utečte z dosahu, než vytáhne další -- Pohyblivost (kejklíř) -- snížit Ohrožení sobě

Zkuste překvapivé manévry

 • padněte na břicho do trávy či mělké vody, překulte se a zvedněte se na jiném místě, než soupeř čeká -- Orientace v divočině (lovec) nebo Orientace ve městě (kejklíř) -- snížit Ohrožení sobě
 • odpližte se na jiné místo a ostřelujte nepřítele z nečekané nebo nechráněné strany -- Orientace v divočině (lovec) nebo Orientace ve městě (kejklíř) -- zvýšit Ohrožení soupeři
 • ukryjte své vrhací zbraně na těle, v účesu či v oděvu a vydávejte se za neozbrojeného či dokonce vzdávajícího se -- Triky a kejkle (kejklíř) -- snížit Ohrožení sobě nebo zvýšit Ohrožení soupeři
 • při střelbě z krytu často měňte pozici a dělejte velký hluk, aby se protivník domníval, že útočí několik nepřátel -- Orientace v divočině (lovec) nebo Orientace ve městě (kejklíř) -- získat Výhodu

Využijte střelecké triky

 • vyveďte soupeře z míry tím, že ho rozstřelená nádoba zasype střepy nebo polije -- Běžná střelba (lovec) -- zvýšit Ohrožení soupeři, cílení na Duši
 • bezpečně z dálky zneškodněte nebo naopak spusťte číhající pasti - Běžná střelba (lovec) -- spuštění následné akce
 • srazte nepříteli zbraň svým šípem stranou, abyste dali příležitost k útoku zblízka svému druhovi -- Běžná střelba (lovec) -- získat Výhodu pro spolubojovníka
 • střelou těsně před protivníka ho přinuťte zastavit -- Běžná střelba (lovec) -- zvýšit Ohrožení soupeři
 • výsmívá-li se vaším střeleckým schopnostem, sestřelte mu klobouk z hlavy -- Běžná střelba (lovec) -- zvýšit Ohrožení soupeři, cílení na Vliv

Využijte spršky střel

 • přišpendlete nepřátele na otevřeném prostranství díky společné salvě více střelců nebo díky sledu střel jediného rychlého lučištníka -- Běžná střelba (lovec) -- zvýšit Ohrožení soupeři
 • přinuťte soupeře soustředěnou střelbou, aby se stáhl a opustil tak výhodný úkryt nebo aby zůstal zbaběle ležet v krytu a promeškal tak svou šanci vystřelit -- Běžná střelba (lovec) -- zvýšit Ohrožení soupeři
 • vyšlete první střelu vysokým obloukem a až zaměstná protivníkovu pozornost, vystřelte mu další přímo do těla -- Běžná střelba (lovec) -- zasadit Jizvu na Těle soupeři

Můžete soupeře poranit

 • střelením do břicha -- způsobit soupeři Jizvu na Těle, natahování luku či kuše pro něj bude náročné
 • zasažením ramena či ruky -- způsobit soupeři Jizvu na Těle, střelba zraněnou rukou pro něj bude náročná
 • prostřelením nohy -- způsobit soupeři Jizvu na Těle, útěk či úhyby pro něj budou náročné

Připravte si zvláštní druhy střel

 • zápalné střely donutí obránce věnovat pozornost hrozícímu požáru -- Tábornictví (lovec) -- výroba zápalných šípů
 • třaskavé hlavice střel mohou polekat nepřátelské koně či psy a zaměstnat pozornost jejich pánů -- Třaskaviny a žíraviny (alchymista) -- výroba třaskaviny působící na Duši
 • střela se zpětnými háčky způsobí protivníkovi problémy, protože nemůže projektil vytáhnout z rány -- Tábornictví (lovec) -- náročná výroba pasti, která je spuštěna zásahem a způsobí Jizvu na Těle
 • jedovaté šípy ochromí nepřítele -- Kontaktní jedy (lupič) -- výroba rychlého kontaktního jedu

Léčky a klamy

Můžete využít návnadu

 • nastražte jídlo nebo pamlsek poblíž zvířecí stezky -- Ovlivňování zvířat (lovec) -- zvýšení Ohrožení klamanému
 • pohoďte naditý váček, šperk nebo zdobenou dýku na přehledném místě -- Charisma (kejklíř) -- zvýšení Ohrožení klamanému
 • sázejte na vzdělancovu zvědavost a zanechte na stole otevřenou knihu nebo dopis -- Charisma (kejklíř) -- zvýšení Ohrožení klamanému

Využijte volavku

 • putujte po stezkách sužovaných lapky ukryti v kupeckém voze -- Převleky a předstírání (kejklíř) -- získat Výhodu
 • přemluvte, přesvěčte nebo přinuťte krásnou ženu, aby se procházela po místech dřívějších přepadení -- Vyjednávání s lidmi (mastičkář), Charisma (kejklíř) nebo Sebedůvěra (bojovník) -- získat Výhodu
 • vyptávejte se po městě na něco, co přiměje nepřítele, aby se vás pokusil kontaktovat nebo odstranit - Charisma (kejklíř) -- získat Výhodu

Pro vylákání soupeře

 • ukažte se mu a výsměchem ho přimějte pronásledovat vás -- Sebedůvěra (bojovník) -- zvýšit Ohrožení soupeři
 • ustupte před netvorem a vlákejte ho do pasti -- Ovlivňování netvorů (hraničář) -- zvýšit Ohrožení soupeři
 • předstírejte smrt po zásahu šípem a nechte nepřítele přijít až k vám -- Převleky a předstírání (kejklíř) -- zvýšit Ohrožení soupeři

Zkuste využít lež a klam

 • když slíbíte hloupému obrovi, že jej zavedete k jídlu či k pokladu -- Vyjednávání s lidmi (mastičkář) -- zvýšit Ohrožení soupeři
 • vetřete se do cizího tábora vydáváním se za žoldnéře ve službách protivníkových spojenců -- Převleky a předstírání (kejklíř) -- získat Výhodu
 • pasováním se do role vyšetřovatelů s pověřením knížete a tvrzením, že vaše práce musí zatím zůstat utajena -- Působení ve vyšší společnosti (válečník) -- zvýšit Ohrožení soupeři
 • mluvou v cizím jazyce nebo předstíráním, že jste hluchoněmí -- Převleky a předstírání (kejklíř) -- získat Výhodu

Můžete zaměstnat pozornost protivníků

 • nachystejte dobře viditelnou a očividnou past a těsně za ni umístěte jinou, dokonale skrytou -- Tábornictví (lovec) -- výroba obou pastí, a Orientace v divočině (lovec) -- ukrytí druhé pasti
 • ponechte vesnici či tvrz prázdnou a obkličte ji, zatímco ji oddíl nepřítele bude rabovat -- Válečnické znalosti (válečník)
 • předstírejte radost, že se protivníkovi do zad blíží vaše posily -- Převleky a předstírání (kejklíř) -- zvýšit Ohrožení soupeři
 • hoďte po nepříteli kámen nebo na něj zakřičte, aby se váš spojenec mohl dostat za něj a srazit jej zezadu -- Bojovnické znalosti (bojovník) -- získat Výhodu pro spolubojovníka

Můžete protivníka zmást

 • deklamováním zaklínadel a předváděním mocných gest, i když ani v nejmenším neumíte čarovat -- Převleky a předstírání (kejklíř) -- získat Výhodu
 • založením požáru na několika místech -- Tábornictví (lovec) -- rozsáhle zvýšit Ohrožení
 • dovázáním a poplašením koní ze stáje -- Ovlivňování zvířat (lovec) -- rozsáhle zvýšit Ohrožení

Připravte pasti

 • nachystejte balvan ke svržení nad úzkou roklí -- Tábornictví (lovec) -- jednoduchá past
 • jámu s naostřenými kůly na dně uprostřed stezky a překryjte ji větvemi a listím -- Tábornictví (lovec) -- jednoduchá past s* manévrem rozsáhle*
 • natáhněte lano přes cestu, aby podtrhlo koním nohy nebo naopak srazilo projíždějícího jezdce ze sedla -- Tábornictví (lovec) -- jednoduchá past
 • umístěte křehkou nádobku s žíravinou nad dveře Třaskaviny a žíraviny (alchymista) -- žíravina

Přichystejte léčku

 • vlákejte nepřítele do bažiny či na pohyblivé písky
 • přinuťte protivníky, aby vstoupili do uzavřeného prostoru, a zamkněte nebo zavalte vchod
 • zaskočte nestvůru v úzké průrvě, kde nemůže využít svých předností, nebo v těsných tunelech, kde uvízne

Zkuste připravit přepad

 • ukryjte se za vstup do místnosti či jeskyně s připravenými zbraněmi -- Orientace ve městě (kejklíř) nebo Orientace v divočině (lovec) -- být ukrytý a získat iniciativu
 • ostřelujte protivníky osvětlené táborovým ohněm na louce, sami skrytí ve tmě -- Orientace v divočině (lovec) -- zvýšit Ohrožení nepříteli
 • ukryjte se na břehu řeky, zatímco se nepřítel blíží k brodu, abyste ho mohli přepadnout, až bude po pás ve vodě -- Orientace v divočině (lovec) -- zvýšit Ohrožení nepříteli
 • zataraste oba východy z úzké uličky, abyste mohli uvězněného protivníka ostřelovat z oken a střech -- Orientace ve městě (kejklíř) -- zvýšit Ohrožení nepříteli

Vyjednávací triky

Hrajte na city

 • zmiňte soupeřova příbuzného nebo známého, kterému jste zachránili život nebo prokázali službu -- Charisma (kejklíř) -- získat Výhodu
 • zdůrazněte, jak jsou soupeřovy požadavky nehorázné a jaké chudáky z vás chce udělat -- Charisma (kejklíř) -- snížit sobě Ohrožení
 • tvrďte, že na výsledku tohoto jednání závisí život váš nebo vaší rodiny, abyste protivníka pohnuli -- Charisma (kejklíř) -- zvýšit soupeři Ohrožení

Zkuste soupeře obvinit

 • osočením ze zakázaného jednání, třeba z černokněžnictví nebo z paktování se s příslušníky jiné rasy, a předložte důkaz tohoto podezření -- Vyjednávání s lidmi (mastičkář) -- zvýšit soupeři Ohrožení
 • tvrzením, že lže nebo se vás snaží podvést, a navržením souboje za účelem odhalení pravdy -- Sebedůvěra (bojovník) -- zvýšit soupeři Ohrožení
 • odmítnutím vyjednávání pod tlakem a zvednutím se k odchodu -- Vyjednávání s lidmi (mastičkář) -- snížit sobě Ohrožení

Lichoťte, abyste

 • nejprve vychválili nestrannost a věhlas toho, jehož rozhodnutí chcete ovlivnit, a až potom jej přesvědčili jedním rázným argumentem -- Charisma (kejklíř) -- zvýšit soupeři Ohrožení, a potom Vyjednávání s lidmi (mastičkář) -- vyřadit soupeře
 • přesvědčili svůj protějšek, že vás svými diplomatickými schopnostmi zatlačil ke zdi, a ukázali mu, v čem všem je dohoda, kterou navrhujete, pro vás strašlivě nevýhodná -- Vyjednávání s lidmi (mastičkář) -- zvýšit soupeři Ohrožení
 • pochválili ženě šaty, střevíce, šperky, oči, barvu vlasů, účes, figuru, hlas nebo nejlépe všechno naráz a ještě dodejte, že jste se asi zamilovali, a ona vám odpustila -- Charisma (kejklíř) -- snížit sobě Ohrožení

Zviklejte druhou stranu lákavou nabídkou, že

 • přenecháte veškeré oficiální zásluhy, slávu nebo vyznamenání protivníkovi, když přistoupí na vaše podmínky -- Jednání s vyšší společností (válečník) -- získání Výhody
 • vám může důvěřovat, že se o jeho protivníka postaráte nebo jej ochráníte, kdyby měl mít potíže kvůli dohodě s vámi -- Vyjednávání s lidmi (mastičkář) -- snížit sobě Ohrožení
 • když věc rychle vyřešíte, můžete ušetřený čas strávit společně v hostinci nebo v hampejzu -- Charisma (kejklíř) -- zvýšit soupeři Ohrožení

Vyhrožujte

 • že pokud nebude po vašem, přijdou ke slovu pěsti a kyje -- Sebedůvěra (bojovník) -- zvýšit soupeři Ohrožení
 • jemně upozorněte, že neuzavření dohody může mít následky nejen pro soupeře, ale i pro jeho blízké -- Působení v podsvětí (zvěd) -- zvýšit soupeři Ohrožení
 • vytáhněte během jednání nůž a nedbale si čistěte nehty, zatímco pokračujete v rozhovoru -- Sebedůvěra (bojovník) -- zvýšit soupeři Ohrožení

Můžete zkusit využít tajemství

 • naznačte knězi, že vás podporuje významná osoba, která nechce být jmenována, ale má moc ho zbavit vysvěcení -- Působení mezi duchovenstvem a vzdělanci (mág) -- zvýšit soupeři Ohrožení
 • přesvědčte soupeře, že kdyby věděl vše, co víte vy, ale nesmíte to prozradit, určitě by pochopil, proč jste udělali, co jste udělali -- Charisma (kejklíř) -- snížit sobě Ohrožení
 • neurčitě a mlhavě nadhoďte, že máte informaci, která s jednáním přímo nesouvisí, ale mohla by protivníka zajímat -- Vyjednávání s lidmi (mastičkář) -- snížit sobě Ohrožení

Můžete kličkovat

 • a když soupeř vznese dobré argumenty, prudce změnit téma (to máme dnes venku hezky), aby se na ně pozapomnělo -- Vyjednávání s lidmi (mastičkář) -- snížit sobě Ohrožení
 • náhlým obviněním protivníka, že mění v průběhu jednání své názory a postoje, ho donuťte se hájit -- Vyjednávání s lidmi (mastičkář) -- zvýšit protivníkovi Ohrožení
 • překroucením toho, co vám druhá strana řekla, a trváním na vysvětlení -- Vyjednávání s lidmi (mastičkář) -- zvýšit protivníkovi Ohrožení

Zkuste využít vytrvalost

 • opakujte stále dokola ty samé požadavky, abyste protivníka rozčílili nebo znudili -- Charisma (kejklíř) -- zvýšit protivníkovi Ohrožení
 • zapisujte důležité body jednání, přičemž soupeřovy postoje stručně shrnujte a své formulujte do nejmenších podrobností, dokud se nebude mluvit jen o nich -- Vyjednávání s lidmi (mastičkář) -- snížit sobě Ohrožení
 • neustále klaďte otázky, protože kdo se ptá, ten směruje rozhovor -- Vyjednávání s lidmi (mastičkář) -- získat Výhodu a iniciativu v příběhu

Ukažte svoji autoritu

 • příchodem na jednání ve skvělé zbroji, drahých šatech nebo v čele početného doprovodu -- Sebedůvěra (bojovník) nebo Charisma (kejklíř) -- získat Výhodu
 • odvoláváním se na zákony nebo tradice, starší než vy sami, které vám dávají za pravdu -- Válečnické znalosti (válečník) -- snížit si Ohrožení
 • prohlašováním, že jednáte v zájmu vladaře, dvora nebo vyšší autority -- Působení ve vyšší společnosti (válečník) -- zvýšit Ohrožení

Zkuste využít šokujícího jednání

 • rozbijte vztekle nejbližší věc, která je po ruce, například džbán, židli nebo drahou vázu -- Sebedůvěra (bojovník) -- zvýšit Ohrožení
 • spusťte vodopád nejhrubších výrazů ve slušné společnosti nebo citujte verše mezi nuznou chátrou - Charisma (kejklíř) nebo Umění (kejklíř) -- získat Výhodu
 • střídejte ječení s tichým šepotem a přimějte tak soupeře myslet si, že jste neškodný blázen -- Charisma (kejklíř) -- získat Výhodu

Zajímavé překážky a jejich překonávání

Na překonávání překážek jsou zajímavé především okolnosti. Průvodce by se měl zamyslet nad tím, kde a kdy hrdinové na překážku narazí, co všechno mohou využít ve svůj prospěch a co jim naopak bude cestu k úspěchu ztěžovat. Pro DRAČÍ DOUPĚ nejsou vhodné situace odehrávající se "v prázdnotě". Mnohem lepší je, když i hráči společně s Průvodcem co nejvíc prokreslují okolní prostředí a vnášejí do něj detaily, které mohou využít jako inspiraci pro zajímavé akce. Navíc právě nezvyklé okolnosti jsou tím, co činí příhody nezapomenutelnými.

Průvodce by při vytváření překážek nikdy neměl hráčům předepisovat jediný správný způsob jejich řešení. Situace se může vyvinout různými způsoby a hráči mohou uplatnit nápady, které Průvodci vůbec nepřišly na mysl.

Příklad: Dobrodruzi potřebují odstranit z cesty těžký kámen. Tělesně zdatní jej mohou zkusit odvalit (dovednost Síla spadající pod Tělo). Stejně dobře jej ale bystrý hrdina může zkusit rozpálit ohněm a ve správnou chvíli polít chladnou vodou, aby popraskal (dovednost Tábornictví spadající pod Duši) nebo přemluvit zlobra z blízké jeskyně, aby jej odnesl (dovednost Vyjednávání s lidmi, spadající pod Vliv). Řešení situace se také může postupně vyvíjet a to, co začalo jako hospodská hádka (střet akcí spadajících pod Vliv) se může obratem proměnit v rozmanitý konflikt, ve kterém se uplatní schopnost bojovat a uhýbat (tělesné akce), skrývat se a metat blesky (duševní akce) případně uklidňovat situaci nebo sesílat prokletí (společenské akce).

Mohou také volit různé strategie podle toho, jaký druh Zdrojů chtějí vyčerpávat nebo na jakou hranici soupeře chtějí působit.

Příklad: Družina chce proniknout do hlídaného kláštera. Dobrodruzi si nejprve zjistí o strážných co nejvíc informací. Půjde-li o vysloužilé vojáky, kteří už jsou staří (budou mít nízkou hranici Těla), ale zato dobře znají každého z příchozích, družina nejspíš použije násilí. Pokud u brány stojí tupí hromotluci (nízká hranice Duše), shledají asi hrdinové, že nejvýhodnější bude se kolem nich nenápadně proplížit nebo použít k jejich odlákání lest. Jestliže si opat kláštera najal cizí žoldnéře, kteří špatně ovládají místní jazyk (nízká hranice Vlivu), dobrodruzi je mohou nejsnadněji uplatit nebo přesvědčit, že mají do kláštera povolen přístup.

Níže najdete příklady zajímavých překážek pro inspiraci a nápadů, jak je zpestřit:

Přelezení hradeb

 • Kameny jsou kluzké a pokryté mechem.
 • V jedné ze spár je hadí hnízdo.
 • Po ochoze na hradbách v pravidelných intervalech přechází stráž s pochodní.

Únik před požárem

 • Družina se nacházela v tajných skrýších zbojníků v korunách stromů, a tak musí prchat po hořících provazových lávkách a chodnících zbudovaných ve větvích.
 • Oheň dotírá z několika stran, nejspíš jej někdo založil úmyslně na více místech.

Souboj na nože

 • Oba protivníci mají kolem pasu uvázané lano a jsou jím přivázáni k témuž kůlu zatlučenému do země.
 • Okolostojící diváci jsou vůči hrdinovi nepřátelsky naladěni, pokřikují nadávky a snaží se mu podrazit nohy, když se k nim přiblíží.

Lukostřelecká soutěž

 • Účastní se dvojice a začíná se jednoduchými úkoly, kdy se oba parťáci snaží střelit své šípy do slaměného terče co nejblíže k sobě.
 • Postupně se přechází k tomu, že jeden vyhazuje pro druhého do vzduchu vak s vodou jako terč.
 • Končí se sebevražednou disciplínou, kdy jeden z dvojice má přímo na těle upevněný malý tlustý terč, který druhý musí přesně zasáhnout.

Ochrana měšťanů při nepokojích

 • Ke střetnutí dvou znepřátelených stran dojde na zalidněném městském tržišti.
 • Mezi lidmi zavládne panika a prchající dav družinu rozdělí.
 • Část měšťanů se dostane do slepé uličky, jejíž jediný východ zahradí požár.

Přepadení na vodě

 • Říční piráti se pokusí zahákovat přepravní loď nebo prám, přeskákat na palubu a přinutit cestující, aby se vzdali.
 • Obě plavidla strhne proud a žene je na skálu, kde jim hrozí roztříštění.

Domácí duch

 • Strašidlo obývající starý dům ohrožuje ty, kdo vkročí dovnitř, padajícím nábytkem, koberci škubajícími sebou pod jejich nohama a poletujícími příbory.
 • Postavu, která stojí nad schodištěm do sklepa, se pokusí srazit dolů křídlem dveří a zamknout jí tam. Jinou zase do sebe pohltí či uzavře truhla nebo skříň.

Utržený převis

 • Pod nohama dobrodruhů se dá do pohybu zvětralá skála.
 • Za vznikající trhlinou je několik stromků, jichž by se snad dalo chytit, mezi nimi je však hnízdo velkého orla.
 • Pod skálou je hluboké jezero, které může padajícím zachránit život, je ale posvátné a je zakázáno se v něm koupat.

Otevření pokladnice

 • Jedná se o okovanou truhlu kupeckého cechu s řadou různých zámků.
 • Je známo, že nástraha uvnitř má poškodit obsah při pokusu o její násilné otevření.
 • Zámků je mnoho a musejí se odemykat ve správném pořadí.

Rozluštění textu

 • U vchodu do zpustlého chrámu je patrný téměř nečitelný, mechem zarostlý nápis.
 • V doupěti nedaleké nestvůry má družina možnost získat poznámky a náčrtky badatele, který je zkoumal, ale zahynul při průzkumu ruin.

Uzavření magického zřídla

 • Strážce, který usměrňoval magii vyvěrající z mod­ly padlého božstva, byl zabit. Magická energie se vymkla kontrole a nyní způsobuje lidem v okolí děsivé noční můry.
 • Obřad uzamčení zřídla mohou hrdinové nalézt ve vlastních děsivých snech, musejí však překonat své tajné obavy a děsy, které se jim zjeví.

Uspání biřiců

 • Během rozhovoru s biřici jim chce družina kápnout do džbánu s pitím uspávadlo.
 • Situaci postavám ztěžuje vrčící pes, který patří jednomu z biřiců.
 • Biřicové si navíc chtějí připít i s postavami a již otrávený džbánek nechávají kolovat.

Únik před pronásledovateli

 • Honička vede klikatými uličkami města s řadou křižovatek a slepých odboček, utíkající se snaží své pronásledovatele zmást a ti zase hledají cestu, kudy družině nadběhnout.
 • V uličkách jsou výklenky, podloubí, vchody do dvorků, sudy a vozy, některé ulice končí zídkami a ploty nebo se ukáže, že zdánlivá křižovatka dvou cest je ve skutečnosti podchod nebo můstek.
 • Kdosi na ulici ukáže prchajícím cestu. Je to past, nezištná pomoc, nebo snaha vydělat na jejich neštěstí?

Průchod bludištěm

 • Hrdinové se snaží projít labyrintem v zahradách škodolibého čarodějníka.
 • Ten jim orientaci komplikuje matením smyslů, iluzemi i tím, že s pomocí důmyslných mechanismů bludiště neustále přestavuje.

Hra v šachy

 • Nebezpečný upír přislíbí, že pokud jej družina porazí v šachové partii, ušetří životy svých zajatých obětí.
 • Při hře se ukáže, že používá vlastní pravidla, a jeho protihráči nezbývá, než se je pokusit pochopit během utkání.

Bludný kořen

 • Postavy nevědomky překročily bludný kořen a jeho kletba je svádí z cesty, dokonce i když se drží toku potoka nebo se řídí podle lišejníků na stromech.
 • Blíží se noc, z šera se ozývá výhružné skřípění větví stromů a navíc tu podle pověstí obchází za úplňku vlkodlak.

Kamenné dveře

 • Na podlaze za kamennými dveřmi se nachází vystouplá dlaždice, jejíž sešlápnutí spustí mechanismus, který těžké dveře nenávratně zavře.
 • Na stěně vedle dveří je však malý ovládací panel popsaný několika runami. Možná slouží k ovládání pasti?

Hledání překupníka

 • Družina nutně potřebuje sehnat černé zboží nebo prodat lup, nezná však místní podsvětí.
 • Po nedávném zátahu městských stráží jsou zbývající nekalí obchodníci nedůvěřiví.

Uklidnění ze šoku

 • Žárlivý muž, se kterým družina nutně potřebuje mluvit, je rozčilený z milenecké hádky.
 • Družiníci sami pak byli včera spatřeni v blízkosti jeho milé a budou jen těžko vysvětlovat, že se tam jen náhodou schovávali poté, co vykradli hrobku na místním hřbitově.

Získání přízně

 • Na plese má družina možnost vlichotit se do přízně manželky vysokého úředníka, o němž je známo, že svou ženu ve všem poslouchá.
 • O přízeň téže dámy však usilují i další zájemci z řad významných měšťanů a dokonce také syn významného pána, kterého si družina nechce rozhněvat.
 • Služka, která svou paní jistě dobře zná, dělá oči na někoho z družiny.

Uklidnění davu

 • Rozvášněný lid žádá krev domnělého zrádce, kterého družina potřebuje živého.
 • V průběhu jednání se objeví mezi lidmi důkaz, že obvinění ze zrady je pravdivé.

Minstrelské klání

 • O získání loutny se stříbrnými strunami rozhodne přízeň a ohlas diváků.
 • Obecenstvo je různorodé, a zatímco dámy na galeriích si žádají něžné balady, tovaryši v síni požadují lechtivé odrhovačky.
 • Mezi soupeři je bard, který svá vystoupení dokresluje s pomocí iluzí.

Chycení šelmy

 • Z pánova zvěřince uprchl vzácný dravec a ohrožuje měšťany v podhradí.
 • Šelmu či bestii je třeba přilákat, chytit a zkrotit a nezraněnou přivést zpět.

Jednání o kapitulaci

 • Družina potřebuje získat obleženou pevnost dřív, než se obránci dozvědí, že se jim blíží posily.
 • Velitel pevnosti chce přesné a podrobné podmínky, neboť postavám nedůvěřuje.

Zlořečený artefakt

 • Postava nalezne prokletý předmět, který v ní vyvolá touhu přivlastnit si jej.
 • Artefakt je důležitý pro dokončení poslání, jež družina naplňuje. Navíc jde o věc, která by postavu spíše oslabila (například překrásné, avšak nijak nechránící šaty pro největšího bijce).