Zkušenosti a zlepšování postavy

"Když spřádáš kouzlo," řekl elf tiše a vzal chlapcovy ruce do svých, "musíš být opatrný. Tkanivo magie je křehké a snadno se rozpadá."

Dětské dlaně začaly žhnout slabým nazelenalým světlem a třást se. Chlapec vzhlédl, ale Seithal zavřel oči a pokračoval dál.

"Ani na chvíli nesmíš ztratit soustředění. V kaž­dičkém okamžiku až do vykonání kouzla musíš myslet na to, co chceš dokázat."

Chlapcovy paže začaly ovíjet šlahouny popínavých rostlin, jež vyrůstaly ze světélkujících prstů. Chlapec se pokusil vyprostit ruce ze sevření, ale elf je držel pevně.

"Musíš se stát tím kouzlem, které vytváříš. Musíš do něj dát svou duši."

Seithal otevřel oči, vydechl a světlo i šlahouny zmizely.

"A musíš mu věřit. Jestliže svému kouzlu neuvěříš ty, nebude mu věřit nikdo. Ani ta květina."

Body zkušenosti představují všechny věci, které se během svých dobrodružství hrdina naučil. Jsou v nich odraženy znalosti a moudrost, které získal na cestách, často výměnou za krev, pot a slzy. Pokaždé, když jich získá 12 (tucet), zlepší se jeho dovednosti nebo zdatnost a získá zvláštní schopnost.

Získávání zkušeností

Na konci sezení se zrekapitulují události sezení a hráči si rozdělí body zkušeností pro své postavy. Nejdříve získá každá postava, jejíž hráč se sezení zúčastnil, základní sumu bodů za účast, tedy 4. Dále pak ještě postava může získat dva další body jako odměnu. Celkem tak může získat za jedno sezení 4 až 6 bodů.

Body za odměnu může hráč získat od ostatních hráčů, pokud jeho hraní naplní některý z cílů uvedených dále. Tyto cíle jsou pouze orientační, můžete a nemusíte je ve hře používat všechny a můžete si také vymyslet vlastní, podle toho, co vás na hře nejvíc baví:

  • Hraní role (hraní charakteru postavy, které přispělo k zábavě hráčů nebo zpestřilo příběh, neotřelé či zábavné řešení situace, hrdina prožil událost, která jej výrazně ovlivnila)
  • Spolupráce (významný příspěvek k výkonu družiny při řešení záhad a konfliktů, pomáhání jinému hrdinovi nebo nahrávky spoluhráčům)
  • Rozvíjení příběhu (nápady, které obohatily hraní, svět či příběh, hrdina přispěl k události, která významně posunula společný příběh)

Po skončení hry si tedy všichni společně v několika větách připomeňte, co jste dnes společně zažili. Zaměřte se při tom právě na výše uvedené cíle a nebojte se zmínit, za co by si podle vás který z hráčů (včetně vás samotných) zasloužil ocenění.

Poté má každý z vás, včetně Průvodce, šanci udělit jeden bod zkušenosti jinému hráči, který si ji podle vás zaslouží. Dohodněte se, zda to budete dělat veřejně nebo tajně. V první variantě jeden po druhém jmenujte jednoho hráče a popište, za co od vás bod zkušenosti dostává, s ohledem na uvedené cíle. V druhém případě napíše každý z vás na kousek papíru, komu a za co chce zkušenost udělit. Všechny papírky pak anonymně přečte Průvodce.

Při odměňování platí, že žádný hráč nemůže v jednom sezení dostat více než dva body zkušenosti za odměnu. Jak při veřejném, tak při tajném udělování zkušeností se tedy může stát, že například tři různí lidé chtějí ocenit jednoho hráče, ale jeden bod zkušenosti se neuplatní. Tyto hlasy "navíc" nepropadají, nýbrž připadnou Průvodci, který je následně dle vlastního uvážení rozdá hráčům, opět za splnění některé z výše uvedených podmínek. I pro Průvodce ale platí, že žádný z hráčů nemůže dostat víc než 2 body za odměnu.

Příklad: Petra, Kryštof, Jonáš a Jakub rekapitulují průběh svého posledního sezení. Kryštof zmíní, jak na sebe během boje nalákal vlkodlaka, aby dal stopaři Jarikovi čas a příležitost vytáhnout šípy se stříbrnými hroty a využít střeleckých dovedností. Všichni se shodnou, že to byla pěkná nahrávka spoluhráči. Petra také vyzdvihne Jonáše za neustálé nové a neotřelé popisy svých kouzel a Jakubovi připomene, že kdyby nepřišel na to, čím si udobřit babku kořenářku, boj s vlkodlakem by byl pro družinu mnohem náročnější. I Jonáš s Jakubem připomenou několik významných momentů, které potkaly jejich hrdinu nebo některého družiníka.

Po rekapitulaci přistoupí hráči k udělování bodů zkušenosti za odměnu. Petra dá svůj bod Jonášovi za nápady, které obohatily hraní, Jakub s Jonášem ocení Kryštofa za nahrávku spoluhráči a Kryštof dá bod Jakubovi za přípěvek, který posunul příběh. Kryštof tedy celkem získává šest bodů zkušenosti, Jakub a Jonáš dostanou po pěti.

Kdyby Petra nedala svůj hlas Jonášovi, ale Kryštofovi, neznamenalo by to pro něj žádný bod navíc. Místo toho by se neuplatněný bod Petře vrátil a ta by se rozhodovala znovu, zda ho dá Jakubovi nebo Jonášovi.

Drobné odměny (volitelné pravidlo)

Pokud některý z hráčů mimo hraní samotné udělal něco výjimečného pro hru nebo váš zážitek z ní (sepsal zápis ze hry, nakreslil portréty postav, začal vést kroniku, uvařil výtečné jídlo pro celou skupinu a podobně), můžete mu společně udělit drobnou odměnu v podobě jednoho bodu zkušenosti. Nedávejte takovou odměnu ale častěji než jednou za sezení, ani kdyby důvodů pro její udělení bylo více.

Změna rychlosti získávání úrovní (volitelné pravidlo)

Při základním nastavení systému zkušeností postava postoupí o úroveň každá dvě až tři sezení. Pokud hrajete často a připadá vám, že po úrovních postupujete příliš rychle (nebo jste měli čas odehrát jen kratší sezení, než obvykle hráváte), dávejte za účast tři body a hlasy navíc nevracejte Průvodci, ale nechte je propadnout. Podobně, pokud hrajete jen občas nebo máte za sebou celodenní hru, dejte za účast 6 bodů, za odměnu umožněte získat až 3 body a každý z hráčů může udělit 2 body zkušenosti.

Pravidlo: Na konci sezení každý účastník dostane 4 body zkušeností za účast. Každý z hráčů poté může udělit 1 bod některému ze spoluhráčů za naplnění některého z odměňovaných cílů. Udělování bodů může být veřejné nebo tajné. Žádný hráč nemůže za odměnu dostat více než 2 body zkušenosti -- případné přebývající body získá Průvodce a ten je může dle naplněných cílů opět rozdělit mezi zbývající hráče, kteří zatím 2 body nedostali.

Zlepšování postavy

Vždy, když postava nasbírá tucet (tedy dvanáct) bodů zkušeností, hráč je může využít jedním ze dvou způsobů:

  • Postava získá úroveň jednoho povolání dle vlastního výběru a jednu zvláštní schopnost ze seznamu daného povolání. Maximální úroveň povolání je 5 a nikdy nemůže být vyšší. Tato možnost představuje rozhodnutí postavy zlepšit se v jednom určitém povolání, na které se zaměřila.
  • Postava si zvýší jednu ze svých zdatností (Tělo, Duše či Vliv) o 1 a zároveň získá novou zvláštní schopnost své rasy či některého z povolání, které již ovládá alespoň na první úrovni. Tato možnost představuje všeobecné zocelování a trénink postavy.

K získání úrovně pokročilého povolání musí mít postava dohromady alespoň 6 úrovní ve dvou základních povoláních, ze kterých pokročilé povolání vychází. Povšimněte si, že postava tím pádem potřebuje mít minimálně jednu úroveň z každého povolání, které je pro pokročilé povolání základem.

Postavy smíšeného původu (volitelné pravidlo)

Pokud chce hráč hrát postavu smíšeného původu nebo míšence, můžete jí po dohodě s Průvodcem a ostatními hráči přidávat rasové zvláštní schopnosti z obou ras rodičů (například půlelf tak hru může začínat s jednou zvláštní schopností elfů a později si může přidat společně se zvýšením zdatnosti i některou lidskou). Podobným způsobem je možné řešit, i pokud hrdina vyrůstal či byl vychováván v jiném prostředí, než které náleží jeho rase (například člověk odchovaný trpasličí rodinou v trpasličím dole může začínat hru s jednou zvláštní schopností trpaslíka a později si může přidat společně se zvýšením zdatnosti i některou lidskou); nezapomínejte takovéto zvláštnosti vždy odůvodnit v příběhu či historii postavy.

Jak se naučit rasovou zvláštní schopnost?

Řada zvláštních schopností, které najdete u ras, jsou věci spíše vrozené, než že by je postava získávala až v průběhu života. Když si tedy postava zvyšuje některou svou zdatnost a zároveň s tím jí chce hráč přidat další rasovou zvláštní schopnost, může to vyvolat otázku, zda je vůbec možné se tuto zvláštní schopnost naučit. Odpověď necháváme na vás. Shodnete-li se, že to možné není, bude si muset hráč vybrat jinou zvláštní schopnost své rasy nebo zvláštní schopnost některého ze svých povolání.

Na druhou stranu, když hráč vymyslí zajímavé vysvětlení, jak jeho postava k nové zvláštní schopnosti přišla, může to obohatit hru a není pak důvod mu tuto možnost upírat. Například jestliže trpaslík, jenž dosud nevynikal viděním ve tmě, podstoupí složitý rituál, při němž mu kouzelník jeho klanu potře oči netopýří krví a tři dny jej nechá ležet v temné jeskyni, je možné, že kouzlo zaúčinkuje a on skutečně získá schopnost, se kterou se někteří z jeho bratrů již narodili.

Zapomínání zvláštních schopností (volitelné pravidlo)

Postavy se postupem času vyvíjejí, získávají schopnosti, učí se povolání a v neposlední řadě sbírají nové zážitky. Tyto zážitky postavu postupně mění a formují a přitom se může lehce stát, že zvláštní schopnosti, kterými disponuje, již postavě nesedí. Po dohodě můžete do hry zavést pravidlo o zapomínání: Postava může při přestupu na vyšší úroveň, kromě obvyklých výhod, ještě zapomenout jednu svou zvláštní schopnost a místo ní získat jinou stejného povolání, případně stejné rasy.

Pravidlo: Pokud má postava nasbíráno 12 bodů zkušenosti, může za ně získat buď novou úroveň jednoho povolání spolu se zvláštní schopností tohoto povolání, nebo si může zvýšit jednu ze svých zdatností a zároveň získat zvláštní schopnost některého povolání, které ovládá, nebo své rasy.

Žádné povolání nemůže mít vyšší úroveň než 5. Aby se postava naučila první úroveň pokročilého povolání, musí mít v součtu 6 úrovní v základních povoláních, ze kterých toto pokročilé povolání vychází.